Fysisk arbejdsmiljø

Uvildig ergonomisk rådgivning og forebyggelse af arbejdsskader.


ergomentors fornemmeste opgave er at klæde virksomheden og medarbejderne på til i fællesskab at fremme trivslen og et godt arbejdsmiljø.

Vi arbejder først og fremmest efter ”de forhåndenværende søms princip”, hvor fokus er på at få det optimale ud af eksisterende møbler og udstyr.

På den måde udnyttes det store potentiale, der altid er i at få indstillet stole og borde rigtigt.

Samtidig inspireres og motiveres medarbejderne til selv at handle i retning af bedre arbejdsstillinger og mere variation.

Er der behov for at købe fx nye stole eller mus, sikrer vores uvildige indkøbsrådgivning, at virksomheden får størst mulig funktionalitet i forhold til pris.

Vores vision er, at hjælpe mennesker til virkeligt at trives med kroppen på jobbet – uanset om de er sunde og raske, eller om de plages af fysiske gener, en kronisk sygdom eller et handicap.


www.ergomentor.dk – Vi tager hånd om arbejdsmiljøet.