Online ArbejdsPladsVurderinger

Aprilis Arbejdsmiljø leverer ArbejdsPladsVurderinger til alle typer virksomheder:

Online spørgeskema
100% anonymitet
Spørgsmål på dansk og engelsk
Rykkerprocedure, der sikrer høj svarprocent
Stress-screening
Kortfattet og letforståelig APV rapport skrevet af fagfolk
Fremlæggelse af APV rapport for arbejdsmiljøorganisationen/ledelsen
Styring af processen i tæt dialog med arbejdsmiljøorganisationen
Hjælp til implementering af handlingsplanen
 
Nem APV
Foruddefineret, kortfattet spørgeramme, der bygger på mere end 15 års erfaring.
Vi stiller spørgsmål, som medarbejderne forstår og kan svare på, om indeklima, fysiske gener, ergonomi (løft, bilkørsel, hjemmearbejde), psykisk arbejdsmiljø inkl. mobning/chikane.
Derudover giver den indbyggede stress-screening virksomheden indsigt i, hvordan medarbejderne egentligt har det.
Nem APV gennemføres hurtigt og effektivt og kommer hele vejen rundt om både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø.
 
Skræddersyet APV
Vi laver et oplæg til spørgeskema tilpasset virksomhedens organisation og arbejdsmiljø.
Herefter tilpasser vi sammen spørgerammen, så den nøjagtigt dækker jeres ønsker og behov.
I er selv med til at definere såvel indhold som omfang og svarkategorier, samt hvilke spørgsmål der fordrer ”fri-tekst-svar”.
Med en Skræddersyet APV får I mulighed for at spørge ind til specielle forhold fx tidsforskel mellem USA og DK, eller til at gå i dybden med støj eller andet, der ønskes særlig viden om.  
 
Vælg Aprilis Arbejdsmiljø, hvis I ønsker minimalt ressourceforbrug og maksimalt udbytte af jeres APV-proces.


www.aprilis.dk – Helt enkelt!